Cvenvacaturebank.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren. Op deze manier kunnen wij functionaliteit en effectiviteit aanpassen, zodat wij u een zo optimaal mogelijke ervaring kunnen bieden. Voor meer informatie, zie onze Gebruiksvoorwaarden.

CV KAM, HBO/ HTS, Warns

Voor het reageren op dit cv dien je ingelogd te zijn. Je kunt hier inloggen om te reageren. Om de contactgegevens van dit CV in te zien dient je een abonnement af te sluiten. Heb je nog geen betaald abonnement? Neem dan contact met ons op. Algemene gegevens Geslacht Man Leeftijd 34 Woonplaats WarnsKennis, opleidingen en ervaring Opleiding HBO/ HTS Stages en werkervaring Veel werkervaring bij de overheid (gemeente en uitvoeringsorganisaties). Stages bij gemeente en Antea Group. Vakantiebanen in het groen, agrarisch, horeca en metaal:

Loopbaan:
jan. 2014 – heden: Vergunningverlener bij de Fryske Utfieringstsjinst foar Miljeu en Omjouwing (FUMO/RUD Fryslân).

jan. 2018 – mei 2018: Werkervaringsplek als Toezichthouder agrarische inrichtingen bij de Fryske Utfieringstsjinst foar Miljeu en Omjouwing (FUMO/RUD Fryslân).

jan. t/m dec. 2013: Vergunningverlener Milieu bij de uitvoeringsorganisatie/gemeente De Friese Meren.

feb. t/m dec. 2012: Vergunningverlener Milieu/Agrarisch bij de gemeente Skarsterlân.

apr. 2007 t/m dec. 2012: Technisch medewerker milieuzaken bij de gemeente Lemsterland (vergunningen en beleid).

2006 / 2007: Stage bij de gemeente Littenseradiel te Wommels, Afdeling
(20 weken) Vergunningen & Handhaving.

Zomer 2006: Vakantiemedewerker Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland te Sneek, (8 weken) Afdeling Back-office.

Zomer 2005: Vakantiemedewerker Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland te Sneek, (8 weken) Afdeling Back-office.

2005 – 2006: Stage bij Advies en Ingenieursbureau Oranjewoud BV te Heerenveen, (12 weken) Afdeling Milieumanagement.

2001 – 2011: Medewerker op een melkveehouderij te Koudum.

1999 – 2006: Diverse bijbanen in de horeca en metaal.
Werkervaring Sector: Overheid , non profit
Functie: Beleidsmedewerker
Ervaring: meer dan 3 jaar
Opleidingen en cursussen Diverse cursussen op het gebied van milieu in relatie tot de Wet milieubeheer en Omgevingswet:

Opleidingen:
2003 – 2007: HBO Milieukunde aan het Van Hall Instituut te Leeuwarden Afstudeerrichting: Milieumanagement/planologie

1997 – 2003: Atheneum aan het Bogerman college te Sneek
Studieprofiel: Economie & Maatschappij

Relevante cursussen:
2018: Cursus Afvalwater, Cursus Afvalstoffen, Energie training EML voor vergunningverleners.

2017: Basiscursus Natuurwetgeving, Actualisatiecursus Veehouderij, Basiscursus Omgevingsrecht.

2016: Cursus Vierde tranche Activiteitenbesluit, Cursus Externe Veiligheid - Brzo - gevaarlijk stoffen
Training Excellent Onderhandelen.

2015: Basiscursus BRZO, Cursus RIE, Bor en 3e Tranche Activiteitenbesluit,
Cursus Omgevingswet, Cursus Essenties luchtverontreiniging bij bedrijven,
Cursus Groene Wetten, Basiscursus brandveiligheid.

2014: Cursus Actualisatie Activiteitenbesluit milieubeheer / Bor (Inrichtingenrecht).

2013: Cursus Actualisatie Activiteitenbesluit, Basiscursus Afvalstoffenrecht, Cursus Milieutoezicht en handhaving stal/luchtwassystemen.

2012: Verdieping Activiteitenbesluit
PGS 15 & PGS 30, Cursus Milieueffectrapportage.

2011: Opfriscursus klantgericht corresponderen, Brandveiligheid in de milieuvergunning, Energiebesparing Activiteitenbesluit, MicroStation basiscursus, Cursus Vernieuwde regelgeving afvalwater, Cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen.

2010: Cursus Wet ruimtelijke ordening HBO, Cursus Omgaan met agressie en geweld, Cursus Juridische verdiepingscursus Wabo
Voorlichtingsbijeenkomst EH-GHS, gevaarlijke stoffen.

2009: Cursus Algemene wet bestuursrecht, Cursus Geluid bij bedrijven, Cursus Nedplan (bestemmingsplannen), Cursus Scoren met de Wabo, Voorlichtingsdag Bedrijven en milieuzonering, Cursus Gemeenterecht, Cursus Gevaarlijke stoffen in opslag, Cursus PGS 15.

2008: Cursus klantgericht corresponderen, Cursus BARIM, Cursus Bodembesluit, Cursus Agrarische milieuvergunning verlening, Cursus Basiskennis Gevaarlijke stoffen, Voorlichtingsdag Bodembesluit, Cursus webdesign, Cursus Excel voor gevorderden.

2007: Voorlichtingsbijeenkomst Wet geurhinder- en veehouderijen, Basiscursus Externe Veiligheid (module 1 en 2), Cursus Externe Veiligheid (module 3), Cursus geluidmetingen uitvoeren, Basiscursus Vuurwerkbesluit.
Taalvaardigheden Nederlands: spreken goed, schrijven goed   Fries: spreken goed, schrijven goed Overige informatie Rijbewijs B Eigen vervoer Ja Persoonlijke eigenschappen Zelfstandig en resultaatgericht werken vind ik belangrijk. Daarbij ben ik dienstverlenend en analytisch sterk. Ik werk nauwkeurig, ben enthousiast, onderzoekend, oplossingsgericht en blijf altijd vriendelijk. Hobby's en interesses Tuinieren, wielrennen, schaatsen, geschiedenis en onze boerderij.Deze gebruiker heeft een eigen CV geupload. Dit bestand is alleen voor gebruikers met een betaald account inzichtelijkKandidaat inhuren via uitzendbureauContact opnemen met kandidaat
Deel deze CV