Cvenvacaturebank.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren. Op deze manier kunnen wij functionaliteit en effectiviteit aanpassen, zodat wij u een zo optimaal mogelijke ervaring kunnen bieden. Voor meer informatie, zie onze Gebruiksvoorwaarden.

Vacature Teamleider Wolvega (HBO/ HTS)

Voor het reageren op deze vacature vragen wij u eerst uw cv te plaatsen. Indien u dit heeft gedaan, kunt u inloggen om te reageren.Deze vacature wordt u aangeboden door In Person - Nederland Beroep / functie Teamleider Functieomschrijving Zorg voor de dagelijkse aansturing van zo’n 30-35 operators (A, B en C) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Begeleidt hen hierbij en ontwikkelt ze tot zelfstandig inzetbare medewerkers. Zorgt tevens voor de personeelsplanning, roosters en verlofadministratie. Is nauw verbonden bij het verzuim van individuele medewerkers. Is als coach betrokken bij zijn medewerkers en kan een situationele manier van leidinggeven toepassen.
1. Dagelijkse aansturing operatie
Is dagelijks aanwezig als leidinggevende van een team operators (op niveau A, B en C). Draagt zorg, in overleg met zijn collega teamleider, voor een goede overdracht aan de ploegen. Zorgt ervoor dat instructies op het gebied van werkinhoud en veiligheid goed zijn geborgd in zijn team en stemt hiertoe af met inhoudelijk deskundigen binnen de organisatie (o.a. met de TD, EHSQ, Logistics, People Business etc.). Houdt toezicht op de uitvoering van operationele activiteiten en grijpt in bij ongeregeldheden, storingen en ongevallen. Communiceert veelvuldig met zijn medewerkers over de aard van de werkzaamheden en corrigeert hen indien nodig. Zorgt voor de juiste naleving van verbeteracties voortkomend uit het lean- en operational excellence programma en participeert hierin. Neemt pro-actief deel aan verbeterteams. Ziet toe op implementatie van verbeterafspraken. Zorgt voor de juiste interne afstemming en overleg binnen de operatie om zijn werk op een goede wijze te kunnen doen. Neemt eigenaarschap in de onder zijn verantwoordelijkheid opererende machines en stemt hiertoe af met de floormanagers in geval van probleemsituaties of storingen, dan wel stemt hiertoe af met de A-operator. Is voorzitter van zijn eigen teamoverleg en zorgt voor opvolging van de hierin gestelde acties. Is continu op zoek naar verbetering in termen van efficiency in zijn team, productiesnelheden, afvalstromen etc. . Stemt af met procestechnologen op voorkomende vragen.
2. Personeelsplanning, roosters en verlof
Is ervoor verantwoordelijk dat er een personeelsplanning (rooster) wordt opgesteld, leeft deze na en zorgt voor vervanging in geval van calamiteiten (verlof en verzuim). Neemt verlof aanvragen in behandeling en accordeert deze in het hiervoor aangereikte systeem. Stemt in bijzondere situaties af met zijn leidinggevende of collega’s over de interpretatie van de verlofregelingen, dan wel stemt af met de adviseur People Business. Communiceert met de betrokken medewerker over planning en verlof.
3. Verzuim
Volgt het verzuimprotocol en is hierbij leidend voor wat betreft het verzuim van zijn medewerkers. Belt verzuimers over de situatie en voortgang of nodigt hen uit voor een gesprek. Volgt in overleg met People business de cyclus rond de wet verbetering poortwachter en heeft hier voldoende kennis van. Stemt zo nodig op eigen initiatief af met de bedrijfsarts over individuele verzuim situaties. Stimuleert medewerkers tot het vergroten van de eigen vitaliteit en bespreekt dit met hen. Toont hierbij voorbeeldgedrag.
4. Coaching en ontwikkeling
Is primair aanwezig als coach van zijn medewerkers, luistert goed naar hen en vertaalt dit naar concrete oplossingen. Heeft een rol bij de werving van nieuwe medewerkers, begeleidt hen bij indiensttreding en zorgt voor de juiste aanvullende training. Heeft hiertoe contacten met het uitzendbureau en People Business. Zorgt voor de juiste opvolging, en documentatie in het hiervoor beschikbaar gestelde systeem, van de ontwikkeling van medewerkers, afgestemd op de doelen voortkomend uit de afdelingsstrategie. Voert hiertoe de nodige gesprekken op individueel niveau en op teamniveau. Evalueert de voortgang en legt deze vast. Zal in geval van verbetergedrag, een verbeterproces opstarten (verbeter- en handhavingsbeleid) en stemt hiertoe af met People Business. Stelt medewerkers in hun kracht (empowerment). Geeft situationeel leiding aan zijn medewerkers en is in staat hierop te anticiperen.
Gedrag en persoonlijkheid :
Sensitiviteit
Overtui
Functievereisten - MBO+/ HBO werk en denkniveau, bij voorkeur op technisch gebied
- VCA-FOL certificaat
- Enkele jaren ervaring opgedaan als teamleider in een productieomgeving
- Bekend met lean- en operational excellence programma’s
- People management skills
- Bereidheid in het 5-ploegensysteem te werken
- Bekendheid met arbo- en milieuvoorschriften
Provincie Friesland Regio Wolvega Sector Techniek industrie Functie Productie Aantal jaar ervaring 1-3 jaar Niveau HBO/ HTS Dienstverband Fulltime Arbeidsvoorwaarden Direct in dienst bij de opdrachtgever !Voordelen plaatsen CV op CVenVacaturebank.nl
Deel deze vacature