Cvenvacaturebank.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren. Op deze manier kunnen wij functionaliteit en effectiviteit aanpassen, zodat wij u een zo optimaal mogelijke ervaring kunnen bieden. Voor meer informatie, zie onze Gebruiksvoorwaarden.

Loopbaancoach bij jou in de buurt

Samen op zoek naar de volgende stap.

Aangesloten bij:

Even voorstellen

Ik ben vijfentwintig jaar eigenaar en algemeen directeur van BULTHUIS uitzendbureau en SELECT people uitzendbureau. Daarnaast ben ik mediator en actief aandeelhouder in verschillende ondernemingen.

Ik ontwikkelde en introduceerde het franchiseconcept SELECT people in de uitzendbranche en inspireerde franchisenemers om zelfstandig ondernemer te worden en een succesvol bedrijf op te bouwen.

Specialties:
Het beste in mensen naar boven halen.
Uitzenden van arbeidskrachten.
Werk vinden dat bij iemand past.
Franchise formule ontwikkeling.

Waarom een loopbaancoach

Loopbaan coaching is een actueel beroep dat volop in beweging is. Door de vele beroepskeuzemogelijkheden voor jongeren, het wegvallen van "de ideale baan", krapte op de arbeidsmarkt, ontslag, burn-out, mensen die vastgeroest raken in hun specialistische job, etc. wordt er steeds vaker een beroep gedaan op een loopbaancoach.

Wij helpen mensen op weg bij het vinden van antwoorden op levens- en loopbaanvragen. Als loopbaancoach stimuleer je het zelf lerend vermogen van anderen en laat daarbij de verantwoordelijkheid en de motivatie bij de cliënt. De loopbaanbaancoach zal je inspireren en ondersteunen om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Coaching is een stijl van begeleiden of leiding geven, gericht op de ontwikkeling van individuen en teams. Bij coaching gaat het erom mensen in hun eigen kracht te leren staan en zodoende potentiële kwaliteiten vrij te maken (opdat betere werkresultaten bereikt kunnen worden). Een coach biedt ondersteuning bij het wegnemen van persoonlijke leerblokkades en belemmeringen. Dit opent perspectieven en biedt zicht op nieuwe mogelijkheden en alternatieven. Mensen weten en kunnen vaak veel meer dan zij zelf of anderen van hen denken. Coaching als methode helpt je om bij je eigen kennis te komen en deze productief te maken.

Mijn werkwijze

Uiteenlopende loopbaanvragen worden behandeld, met thema's als:

- Keuzebegeleiding: Wat wil de cliënt?
- Competentiecoaching: Welke loopbaancompetenties dienen ontwikkeld te worden?
- Levenscoaching: Hoe kan de cliënt zin geven aan diens werk?
- Loopbaancounseling: Wat remt de cliënt in diens loopbaanontwikkeling?

Ik probeer je bewustzijn te verruimen, waardoor de effectiviteit en het plezier in het werk terug zal komen en kan groeien. Vanuit die situatie kan de beste begeleiding gegeven worden en is er volop ruimte om een verdere (beroeps)toekomst uit te stippelen.

De basisprincipes van coaching zijn het vergroten van bewustzijn en het opbouwen van verantwoordelijkheid. Bewustzijn wil zeggen dat je jezelf ontdekt en bij je eigen kennis komt: je bent je bewust van wat je doet, reflecteert daarop en kunt op basis van die reflectie je handelen voortdurend verbeteren. Het nemen van verantwoordelijkheid voor je denken en handelen maakt dat je je meer betrokken voelt bij je functioneren, hetgeen je prestatie positief beïnvloedt.
Bewustzijn en verantwoordelijkheid kunnen worden opgeroepen door het stellen van een aantal vragen. Daarbij gaat het er vooral om het denken van de client te stimuleren.
Een traject kan bijvoorbeeld bestaan uit vier fasen:

1. Het doel van de coaching (toekomstbeeld). Coaching begint altijd met het vaststellen van het doel van het coachingstraject of de bespreking. Het achterhalen van de vraag en motivatie van degene die om coaching verzocht, staat in deze fase centraal.

2. Toetsen van het toekomstbeeld aan de realiteit. Hierbij gaat het om het objectief verkennen en waarnemen van de huidige situatie. Het toetsen van de werkelijkheid nadat het doel geformuleerd is heeft als voordeel, dat je je baseert op wat in de toekomst mogelijk is en welke stappen gezet moeten worden om dit ideaal te bereiken. Je laat je niet afleiden of beperken door wat in het verleden gedaan is of (on)mogelijk was.

3. Onderzoeken van mogelijkheden en alternatieven. In deze fase worden zoveel mogelijk alternatieven bedacht om het doel van de coaching te kunnen realiseren. Het verzamelen van alle mogelijkheden zet aan tot nadenken en stimuleert de creativiteit.

4. Besluiten tot en ondernemen van acties. Uit het brede scala aan mogelijkheden worden concrete stappen gekozen en ondernomen. In deze fase geeft degene die gecoacht wordt nauwkeurig aan wat hij gaat doen, hoe, wanneer, welke ondersteuning daarbij nodig is, hoe deze ondersteuning verkregen wordt, etcetera.

Wat levert het op? Enkele belangrijke opbrengsten van coaching zijn:
- Een open en eerlijke organisatiecultuur
- Betere prestaties
- Betere relaties; hechte teamvorming
- Ontwikkeling en eigen maken van nieuwe kennis
- Verborgen talenten komen tot bloei
- Toegenomen zelfvertrouwen bij degene die gecoacht wordt
- Persoonlijke keuze en zeggenschap (verantwoordelijkheid)
- Persoonlijke groei
- Inzicht in jezelf en je functioneren
- Leren leren (metacognities; het vermogen hebben om jezelf te ontwikkelen)

Mijn werkgebied

Mijn specialisatie is het begeleiden en coachen van werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen, die vastlopen in hun huidige (werk)situatie of die op zoek zijn naar een nieuwe baan/ uitdaging. Door mijn 25 jaar ervaring in de uitzendbranche ben ik branche breed inzetbaar. Ik ben loopbaan coaching gaan doen vanwege mijn passie om mensen verder te helpen en ben daarbij zeer resultaat gericht. Uiteraard maak ik, indien nodig, daarbij gebruik van de kennis binnen mijn organisatie.

Contact

Hans Bulthuis Meerweg 143  |  9752 XA Haren  |  0653324365